Testovací dávka baclofenu

Nejdůležitějším krokem při posuzování, zda je pacient vhodný k terapii baklofenovou pumpou, je testovací období. To slouží ke zjišťování, jak bude pacient na podávání léku reagovat. Jednorázové podání baklofenu nebo jeho dlouhodobější podání katétrem (cca 3-5 dní) probíhá v nemocnici. Tam lékař zavede katétr do mozkomíšního prostoru do blízkosti míchy. Testovací dávka je navyšována postupně (externím dávkovačem), nebo se podává vyšší jednorázová dávka nejdříve ale po 24 hodinách. Testování probíhá vždy dle zvyklostí daného centra. K měření efektivity této metody se používá několik způsobů. Pomocí škály je hodnocena intenzita svalového napětí (spasticity), která se vyskytuje od normálního napětí až po výraznou ztuhlost. Dále se hodnotí frekvence svalových spazmů (od žádných po více než deset spontánních spazmů za hodinu). Během testování má pacient možnost seznámit se s danou metodou, pochopit tuto technologii a získat reálnou představu o možnostech léčby baklofenovou pumpou.