Sledování a doplňování rezervoáru pumpy

Po implantaci pumpy je třeba baklofen pravidelně doplňovat do rezervoáru. Četnost doplňování závisí na koncentraci a množství léku, který musí pacient přijímat. Rezervoár se doplňuje přímo přes kůži injekční stříkačkou. Při procesu, který může provést jen vyškolený lékař nebo sestra, je nutné zachovat sterilní prostředí. Celý zákrok s doplněním rezervoáru pumpy se provádí ambulantně. Vlastní programování pumpy probíhá pomocí programátoru, který je přes kůži spojen s pumpou telemetricky (bez přímého napojení). Od nemocného se očekává aktivní spolupráce s celým lékařským týmem. Je nezbytné přesně dodržovat termíny lékařských kontrol. Četnost kontrol závisí na spotřebě léku v pumpě a na jeho koncentraci. Součástí pumpy je alarmovací zařízení, které v případě poruchy nebo předčasného vyprázdnění pumpy podá pacientovi varování včas. Poté se musí pacient urychleně dostavit na kontrolu.