Léčba intratekálním baklofenem (baklofenová pumpa)

Léčba baklofenovou pumpou je neuromodulační terapie, která spočívá v podávání baklofenu přímo do nervového systému, resp. do intratekálního prostoru (mozkomíšního moku) přímo k míše. Používá se s úspěchem u pacientů, u kterých se nedaří spasticitu zvládnout baklofenem v tabletách nebo u pacientů, kteří po vysokých dávkách v talbetách trpí nezvladatelnými nežádoucími účinky. Cílem neuromodulační terapie je snížit počet a intenzitu svalových křečí a přiblížit svalové napětí normálu. U pacientů se spasticitou po cévní mozkové příhodě, roztroušené skleróze nebo po poranění mozku není cílem vyléčení primárního onemocnění, ale optimální funkční zlepšení (hybnost, udržení vzpřímené polohy) s ohledem na ostatní neurologická postižení. Zde je nutné ponechat již zmíněnou funkční spasticitu.

O podávání baklofenu pumpou rozhoduje neurolog-specialista, implantaci provádí neurochirurg na specializovaném pracovišti. Další péče o pacienta spočívá v pravidelných kontrolách, kdy lékař doplňuje lék do rezervoáru a podle potřeby upravuje dávkování.