Chirurgický zákrok (implantace pumpy)

Implantace se provádí v celkové anestezii. Optimální umístění pumpy je ovlivňováno mnoha faktory. Především tvarem břicha, výškou tukové vrstvy, ale například i výškou umístění ochranných pásů u řidiče, různými protetickými pomůckami, oblíbenou polohou ve spánku apod. Finální umístění záleží na dohodě mezi pacientem a lékařem. Pumpa se nejčastěji implantuje do podkoží v dolní části břicha. U pacientů s nižší tělesnou hmotností a slabou tukovou vrstvou se pumpa umístí hlouběji pod pevnou pojivovou tkáň obklopující svaly (subfasciálně). Pumpa je umístěna do kapsy, jejíž délka řezu se pohybuje v rozmezí 7 až 10 cm. Vlastní pumpa je uložena ve sterilním obalu, který je otevřen až na operačním sále. Před vložením pod kůži se ohřeje na teplotu 35-40°C. Celý operační zákrok s implantací pumpy netrvá déle než hodinu. V podkoží je pumpa spojena tenkou ohebnou hadičkou s intratekálním prostorem, kam dodává požadované množství účinné látky přímo do mozkomíšního moku. Lékař následně pumpu naplní a naprogramuje podle potřeby pacienta.