Rehabilitační ústav Hrabyně

Hrabyně č. 204
747 67 Hrabyně 3
www.ruhrabyne.cz