Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady

Neurologická klinika
Komplexní centrum pro léčbu spasticity

Šrobárova 50
100 34 Praha 10
www.fnkv.cz

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

přednostka neurologické kliniky
Tel: +420 267 162 380
E-mail: ivana.stetkarova@fnkv.cz