Kontakt

info@pumpyprozivot.cz

Váš dotaz bude přesměrován na lékaře z centra spasticity poskytujícího léčbu baklofenovou pumpou (mapa center zde).