Poranění mozku a míchy

K poškození míchy může dojít v důsledku poranění nebo onemocnění páteře (např. při nádoru, zánětu míchy, po dětské mozkové obrně nebo u rozštěpu páteře).
více...

Poškozením je narušen přenos nervových signálů, což vede k omezení nebo ke ztrátě určité funkce míchy, a tím ke zhoršení hybnosti, citlivosti a reflexní aktivity pod úrovní poškození. Následkem může být i ochrnutí končetin, jehož rozsah závisí na stupni přerušení míchy a na místě, kde je mícha porušena.

K neurologickým komplikacím poranění míchy patří bolest, nepříjemné pocity v končetinách nebo v těle a také zvýšené svalové napětí postižených částí pohybového ústrojí, které vede k deformitám kloubů. Až 90 % pacientů s poraněním míchy trpí bolestmi, které následně mohou způsobovat úzkost nebo depresi.

méně...

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní onemocnění, během kterého dochází k poškození mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení.
více...

Lidově se pro toto onemocnění vžilo označení mrtvice nebo iktus. Cévní mozková příhoda je způsobena přerušením krevního zásobení v některé části mozku. To bývá způsobeno nejčastěji ucpáním cévy krevní sraženinou (trombem) nebo prasknutím cévy spojeným s krvácením do mozku. Často bývá jejím následkem ochrnutí končetin, ztráta citlivosti určité části těla, porucha řeči nebo její ztráta, zmatenost atd. K CMP se mnohdy přidružuje spasticita, která postihuje především ochrnuté končetiny.

méně...

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění, při kterém tělu vlastní imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu.
více...

Je to onemocnění poměrně vzácné, ale bývá jednou z nejčastějších příčin invalidity u mladých lidí. Vývoj této nemoci nelze zcela předvídat a v průběhu času se příznaky a stupeň postižení mohou měnit a často se zhoršují. Jedním ze závažných doprovodných příznaků RS je zvýšené svalové napětí (spasticita), které je způsobené poškozením míchy nebo mozku v důsledku probíhajícího autoimunitního zánětu nervového systému.

méně...

Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna (DMO) označuje poruchu vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození, které vzniká v raném stádiu vývoje dítěte (v těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života).
více...

V jeho důsledku vznikají zejména poruchy hybnosti, svalové napětí, časté jsou deformity končetin, postižena je také psychika. DMO se nedá vyléčit, ale pomocí moderní léčby lze dosáhnout zlepšení kvality života dítěte, přičemž obecně platí, že čím dříve je léčba zahájena, tím větší šanci má dítě na překonání vývojových poruch.

méně...